Puasa Ramadan dilaksanakan oleh umat islam selama?


Puasa Ramadan dilaksanakan oleh umat islam selama?

  1. 29 hari
  2. 30 hari
  3. 1 bulan penuh
  4. 31 hari
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. 1 bulan penuh

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, puasa ramadan dilaksanakan oleh umat islam selama 1 bulan penuh.